Soutěžíme s Křížem krajem

11. srpen 2004

První nápověda 23. kolaPrvní zmínka o obci se objevila v pramenech vztahujících se k roku 1257. Po celou dobu své historie patřila k hradeckému panství. Záznamy z 16. století hovoří o fojtství. Až od roku 1850 byla samostatnou obcí soudního a politického okresu Opava. Patřila ke středně velkým českým obcím. Pozemkové knihy se dochovaly od roku 1689. V první polovině 19. století byly na řece Moravici dva mlýny a na břehu tak zvaný Dolní dvůr hradeckého velkostatku Lichnovských. Sedláků bylo jen šest, zahradníků sedmnáct a dva mlynáři. Fojt byl spolu s mlynáři osvobozen od robot a vlastnil v obci krčmu. Chovalo se zde 25 koní, 46 volů, 110 koz a 1000 ovcí.Druhá nápověda 23. kolaPo roce 1900 žilo v námi hledané obci 464 obyvatel, z toho 400 české, 30 německé a 34 jiné národnosti, téměř všichni katolického vyznání. V obci stojí kaple zasvěcená Nejsvětější Trojici z roku 1843, se soudobým vybavením, obec příslušela k faře na Hradci. Stará škola v obci vznikla v roce 1871, od roku 1911 byla dvojtřídní. Nová školní budova byla vystavěna v letech 1912 a 1913. V roce 1905 byl vystavěn obecní hostinec, v roce 1922 byly pojmenovány a očíslovány ulice a postaven obecní dům.Název obce nám nejpozději ve čtvrtek večer zavolejte na záznamník s číslem 596 203 555 nebo pošlete elektronickou poštou na adresu pořadu Křížem krajem. Správnou odpověď se dozvíte v pátek z vysílání magazínu dobrých zpráv a zajímavostí Křížem krajem.

autor: Gabriela Všolková
Spustit audio