Soutěžíme s Křížem krajem

4. listopad 2004

První nápověda 35. kolaTento týden hledáme obec na samém okraji Moravskoslezského kraje. První zmínka o ní pochází z roku 1645 v souvislosti s budováním obranných zařízení, která měla sloužit k obraně Těšínska proti vpádu Turků z Uher. Původní osada patřila k dnes polské obci Javořinka. Teprve od června 1924 patří obec Československu. Samostatnou obcí se stala až 6. října 1927. 5. července 1936 tu byl slavnostně vysvěcen kostel zasvěcený slovanským věrozvěstům Cyrilu a Metodějovi. Od této doby se na svátek obou světců koná vždy 5. července pouť, na rozdíl od jiných poutí, které se konají příslušnou neděli.Druhá nápověda 35. kolaV námi hledané obci najdete původní skromnou hasičskou zbrojnici době z roku 1926, která nesla tehdejší označení hasičské skladiště. V časopise Těšínsko se píše, že to byla nejmenší hasičská zbrojnice na světě. Hasičské skladiště stojí pod prvním z památných stromů u polní cesty za hospodou U Sikory. Nápis na průčelí je ještě vidět, dnes slouží jako soukromý sklad zemědělského nářadí. A jedna zajímavost - obec sousedí jen se třemi obcemi, z nichž každá leží na území jiného státu.Třetí nápověda 35. kolaObec má rázovitý dřevěný kostelík, nejmladší ze všech českých dřevěných kostelů. Tedy pokud nepočítáme obnovenou památku v Ostravě-Hrabové. Věž kostelíku dosahuje 16 metrů výšky a je nejvyšší stavbou v obci. V těsném sousedství obce v lese se nachází lurdská jeskyně s lurdskou madonou. Před kamenným lesním oltářem širokým je vyveden pramen z lesní studánky s prý léčivou vodou na oční neduhy působící vnitřně i zevně. Postavena byla v roce 1937. Na katastru obce se nachází kopec s názvem Šance . Na něm bylo kdysi malé strážní opevnění - šance proti předpokládanému vpádu z Uher na Těšínsko. Domky rodin strážců v blízkosti se pak asi staly zárodkem budoucí osady.Název obce nám zavolejte na záznamník s číslem 596 203 555 nebo pošlete elektronickou poštou na adresu pořadu Křížem krajem. Správnou odpověď se dozvíte v pátek z vysílání magazínu dobrých zpráv a zajímavostí Křížem krajem.

autor: Gabriela Všolková
Spustit audio