Soutěžíme s Křížem krajem

11. listopad 2004

První nápověda 36. kolaHledáme pohraniční obec v okrese Opava. V roce 1993 tu byl otevřen nový hraniční přechod do Pietraszyna, který umožňuje efektivní spojení měst Opavy a polské Raciborze. Obec leží uprostřed výběžku ve zvlněné zemědělské krajině Hlučínské pahorkatiny. Obec se svažuje až do údolí Oldřišovského potoka. Nejstarším známým vlastníkem obce byl dominikánský klášter v Ratiboři, kterému ji prodal opavský kníže Mikuláš v roce 1327. Zřejmě ještě ve 14. století byla v obci vybudována tvrz, jejíž majitelé se velmi rychle střídali. Počátkem 15. století už tu stál farní kostel. V 1. polovině 16. století byla obec povýšena na městečko a rozdělena na dvě části, které spojili v roce 1557 Oderští z Lidéřova.Druhá nápověda 36. kolaObec na Opavsku, kterou tento týden hledáme, má svůj erb i prapor. Historicky první erb ukazuje hlavu a bustu Jana z Žerotína. Nejstarší známá městská pečeť pochází z roku 1723, byla však pořízena z pečetidla pocházejícího zřejmě ze sedmdesátých let 16. století. V jejím pečetním poli je volně bez štítu vousatá mužská hlava. Pečeť z roku 1842 ukazuje totéž vyobrazení umístěné v kruhu. Vyobrazení představuje hlavu Jana Křtitele, jenž byl patronem místního dřevěného farního kostela, který při stavbě nového chrámu vyhořel. Svatý Jan Křtitel je patronem i současné krásné pseudogotické baziliky. Znak obce představuje hlavu Jana Křtitele na zlaté míse v červeném poli.Třetí nápověda 36. kolaObec na Opavsku měla při posledním sčítání lidu 546 obyvatel. Nejčastějšími jmény obyvatel jsou Josef a Marie. Původní dřevěný kostelík byl v polovině 19. století přebudován, při stavbě nového kostela vyhořel. Nový kostel byl dokončený v roce 1906. Postavil ho v novogotické stylu stavitel Seyfried z Kravař a vysvětili ho na farní kostel sv. Jana Křtitele. Roku 1990 se celý areál kostela včetně ohradní zdi s branou, hrobkou a farou s hospodářskými budovami dočkal prohlášení kulturní památkou. Na konci obce, u cesty směrem na Ratiboř stojí od počátku 20. století i evangelický kostel, po roce 1945 ho využívá i pravoslavná církev.Název obce nám zavolejte na záznamník s číslem 596 203 555 nebo pošlete elektronickou poštou na adresu pořadu Křížem krajem. Správnou odpověď se dozvíte v pátek z vysílání magazínu dobrých zpráv a zajímavostí Křížem krajem.

autor: Gabriela Všolková
Spustit audio