Stavbu spalovny odpadů v Ostravě čeká veřejné projednávání

26. únor 2019

Lidé se mohou příští týden vyjádřit ke stavbě nové spalovny nebezpečných odpadů v Ostravě. Veřejné projednávání je součástí posuzování jejího vlivu na životní prostředí. Město Ostrava už řeklo, že se záměrem nesouhlasí. Kraj zveřejnil podmínky, za kterých je ochoten obecně spalovny podpořit.

V kraji se ročně vyprodukuje přes 600 tisíc tun komunálního odpadu, z toho zhruba polovina je toho směsného. Jak s ním co nejlépe naložit poté, co bude v roce 2024 zakázáno skládkování, navrhuje nová studie, kterou si kraj nechal vypracovat.

„Studie hovoří o tom, že se může postavit spalovna, která spálí veškerý tento odpad – samozřejmě tam vždycky zbude něco, co spálit nelze. Potom jsou tady plazmové technologie a taky se v té studii velmi výrazně hovoří o tom, že by se před spalováním vytvořily třídící linky. Toto všechno je na stole,“ říká vedoucí krajského odboru životního prostředí Jan Filgas.

V případě vzniku nových spaloven přitom kraj stanovil podmínky, bez jejichž splnění je nepodpoří. Investor například musí zaručit, že se nezvýší emise do ovzduší.

„Domnívám se, že to nebude až tak problém. Kompenzační opatření jsou možná, a hlavně spalovny jsou relativně velmi čisté podniky. Ale druhá klíčová podmínka je, abychom spalovali pouze náš vlastní odpad,“ říká hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO).

Tedy ani odpad ze sousedních krajů, protože by to znamenalo nárůst dopravy i vznik meziskládek. Tyto podmínky platí i pro novou spalovnu nebezpečných odpadů, kterou chce v Ostravě postavit společnost Suez.

Hlas lidu

Na veřejném projednávání k nové spalovně příští týden ve středu budou jak zástupci ministerstva životního prostředí, tak investora. Technický ředitel Suezu Petr Špičák tvrdí, že nové zařízení emise nezvýší.

„Tuhé znečišťující látky tento typ technologie téměř neprodukuje. Jen pro představu tato technologie vyprodukuje za rok srovnatelně to, co rodinný dům. To znamená, že to přispění je tam opravdu nulové,“ ujišťuje Petr Špičák.

Proti tomuto zařízení je město Ostrava i ekologové. Podle neziskové organizace Arnika je další spalovna nebezpečných odpadů v Ostravě nadbytečná.

autor: iha
Spustit audio

Související