Stoupá zájem o ruštinu

Na školách roste zájem o ruský jazyk. Ruština v devadesátých letech téměř zmizela ze školních rozvrhů a teď se začíná znova vyučovat. Většinou ale jako nepovinný předmět. Nejde ale zdaleka jenom o střední školy…

Na základní škole Odstrčilova v Ostravě uslyšíte ruštinu stejně suverénně jako třeba angličtinu - i když učebna není nejplnější. Žáci, kteří sem chodí dobrovolně, kroutí hlavou nad tím, že se na ruský jazyk dívá spousta lidí přes prsty. Na této škole udržují tradici Puškinova památníku. Této soutěži v uměleckém projevu se bez přestávky věnují jen na několika málo školách. Ruština je exotickým jazykem, který se uplatní zejména v kombinaci s angličtinou - to se pak domluvíte po celé Evropě, říká Květuše Lepilová z Katedry slavistiky Ostravské univerzity. "Dnes máme 63 přihlášených zájemců. Musíme dělat intenzivní kurzy. Přicházejí čistě ze zájmu, ne proto, aby si doplnili aprobaci nějakým předmětem. Tento počet považujeme za velice krásné číslo a to samo o sobě svědčí o zájmu." Ruština zjevně překonala svou největší krizi po listopadu 89, stejně tak, jako byla po válce v útlumu němčina. Za pár let se už asi nikdo nepozastaví nad tím, že ruština je úplně normálním a potřebným světovým jazykem. A pro našince konec konců nejsrozumitelnějším.