Téměř tisíciletý dub v Linhartovech patří k nejstarším u nás. A pochován je pod ním černoch

6. prosinec 2017

Zámek Linhartovy najdete v půli cesty mezi Krnovem a Městem Albrechtice. My se vydáme do tamního zámeckého parku, kde roste už 980 let starý dub, jeden z nejstarších na severní Moravě. K dubu se navíc váže zajímavá pověst.

Podle pověsti právě pod vzrostlým dubem v zápase pro kratochvíli šlechty bojoval černošský sluha, který nakonec svým zraněním podlehl. Neví se sice, kde je onen sluha pohřben, ale na zámku najdete vysokou papírovou sochu Mouřenína. Vytvořili ho malí výtvarníci pod vedením svého učitele a zároveň kastelána zámku Jaroslava Hrubého, se kterým jsme o všem hovořili.

„Hrabě Sedlnický si dovezl z cest černocha jako sluhu, byl to velice urostlý chasník. A když hrabě tady pořádal takové ty zámecké pompézní bály a hudební slavnosti, tak pro kratochvíli panstva ten černoch zápasil po mnoho let s jedním místním poddaným od hraběte Arca z Hošťálkov. Ale při jednom z těch zápasů Hans toho černocha tak nešťastně zranil, že do rána zemřel. A protože byl pohan, tak v té době bylo nemyslitelné, aby byl pochovaný na hřbitově v Linhartovech, tak je pochovaný pod tím dubem,“ vypráví kastelán.

„Byť tedy za ta staletí se náhrobek ztratil a my nevíme, kde přesně pochovaný je, ale historicky je to doloženo,“ dodává.

Kastelán Jaroslav Hrubý ukazuje na jednu z puklin
Koruna dubu starého 980 let
autor: dam
Spustit audio