Třebovická elektrárna bude vyrábět teplo a elektřinu i z odpadní páry

6. říjen 2022 18:13

Snižování závislosti na černém uhlí a hledání jiných zdrojů energie. To je cílem postupné modernizace tepláren a elektráren v Moravskoslezském kraji. Využívat se bude i odpadní teplo anebo komunální odpad. Příkladem je elektrárna v Ostravě-Třebovicích.

Zatím ještě z části pod lešením, ale do konce roku by už měla fungovat naplno. Kamil Vrbka, ředitel pro Moravu společnosti Veolia ukazuje na speciální turbínu na výrobu elektřiny a tepla, která využívá energii horké páry od černouhelných kotlů. I tu, která by zčásti končila v chladících věžích.

„De facto vždy určitým způsobem vzniká určité teplo, které potom posíláme na chladící věž. Turbína nemá kondenzační konec, jinými slovy veškeré teplo využijeme pro naše účely,“ vysvětluje Vrbka.

Jsou i další příklady zajištění energetické bezpečnosti, upozorňuje Pavel Mičák z Veolie. Využívat se bude třeba vytříděný komunální odpad. „Například v Karviné a Frýdku-Místku připravujeme transformaci provozů směrem k využívání tuhých alternativních paliv a biomasy doplněných o zemní plyn. A zatím také používáme i uhlí,“ dodává.

Se stavbou kotle pro biomasu tuhá upravená paliva se v Karviné počítá od roku 2024 a hotovo bude za další dva roky. Problém je podle Kamila Vrbky z Veolie v tom, že úplný odchod od uhlí se zatím v teplárenství neobejde bez plynu.

„Když vezmeme elektrárnu Třebovice, její výkon do tepla je obrovský. A zatím není jiné palivo, které by tak velký výkon nahradilo. To stěžejní, to je topná sezóna, bude z dnešního hlediska závislé na plynu,“ dodává Vrbka.

Proto se i přes veškerou modernizaci a hledání nových zdrojů současně také pro jistotu prodlužuje provoz fungujících uhelných kotlů.

autor: Martin Knitl
Spustit audio