Tři králové vyrazili do ulic. V Ostravě sbírka pomůže například mobilním hospicům

3. leden 2018
Tříkrálová sbírka v Hrdějovicích u Českých Budějovic

Moravskoslezské domácnosti začali obcházet charitní koledníci. Popřejí do nového roku, zazpívají koledu a lidé jim mohou přispět do zapečetěné pokladničky. Do Tříkrálové sbírky se postupně zapojí až 3000 skupinek. Loni akce vynesla díky štědrosti dárců v kraji přes 15,5 milionů korun.

Zástupci ostravské charity v převlečení za tři bájné mudrce vyrážejí na koledu. Letos jim bude v Moravskoslezském kraji pomáhat zhruba 9000 dobrovolníků.

„Koledníci jsou celkem snadno rozpoznatelní podle několika znaků. Tím prvním a nejviditelnějším je přestrojení za tři krále. Dále mají pokladničku, která, protože se jedná o veřejnou sbírku, je úředně zapečetěná, má charitní znak a své číslo, přičemž číslo pokladničky musí odpovídat číslu průkazky,“ upřesňuje koordinátor sbírky Martin Hořínek.

Tříkrálová sbírka tradičně pomáhá lidem v nouzi. Charita má už teď vytipované projekty, které by ráda z výnosu podpořila.

„Konkrétně v Ostravě budeme z Tříkrálové sbírky financovat například rekonstrukci nízkoprahového denního centra pro lidi bez přístřeší nebo provoz sociálního šatníku. Dále chceme zakoupit novou pračku do hospice svatého Lukáše, která bude stát zhruba 700 tisíc korun. Část finančních prostředků půjde rovněž na chráněné dílny Charity svatého Alexandra,“ říká ředitel Charity Ostrava Martin Pražák.

Loni byl výtěžek sbírky rekordní, v dobrý výnos věří charita i letos. I díky tomu, že se jí v kraji podařilo sehnat více koledníků. Podle Martina Hořínka pomohly i sociální sítě.

Čtěte také

„Protože sociální sítě jsou momentálně asi největší hybnou silou mezi mládeží, tak charity využívají čím dál víc i tento nástroj pro oslovování koledníků. Na sociálních sítích dochází jak k oslovování nových kolednických skupinek, tak tam probíhají různé soutěže, koledníci si sdílejí fotky a příspěvky a tím se ta zpráva o koledě zase šíří dál,“ vysvětluje Hořínek.

Dalšímu ročníku Tříkrálové sbírky v kraji požehnal farář Jan Larisch. Letos koná už poosmnácté, její součástí jsou i tříkrálové průvody. Třeba tuto sobotu ve Frýdku-Místku, tři králové tam na velbloudech dojedou na náměstí Svobody k živému betlému.