Třikrát s... Vánocemi

Písničky, se kterými na chvíli před svátečním polednem pobudete, asi neslyšíte poprvé. Ale zrovna Vánoce jsou časem, kdy by všechno mohlo - a mělo - poprvé být. Kdo ví, co je toho příčinou. Ačkoli - malé děti chtějí pokaždé pohádky vyprávět stejně, a když maminka, tatínek, babička, dědeček se odchýlí od těch správných slov a vět, začnou samy opravovat. Dříve narození dávají především o Vánocím přednost hodnotám prověřeným. Jak jsme říkali: kdo ví, co je toho příčinou... zazpívá Hana Hegerová. Marie Rottrová přidá Píseň o smutných kaprech a rubriku uzavře Jaroslav Wykrent - Sedneme si spolu.

Vysílání Českého rozhlasu Ostrava si můžete naladit na frekvenci 99,0 FM nebo dalších frekvencích. Poslouchat nás můžete také prostřednictví internetu (v nízké, střední nebo vysoké kvalitě).

Změna v programu vyhrazena