V Beskydech začala likvidace nevyužívaného černouhelného dolu Frenštát

15. srpen 2023 05:10

V Beskydech začala likvidace dolu Frenštát. Státní podnik Diamo postupně zasype obě jámy a prostor na povrchu využije obec Trojanovice. Na dole Frenštát se uhlí nikdy netěžilo a šachta je v konzervačním režimu už téměř 30 let.

Z podzemí vyjíždí symbolický poslední okov, velká převozní nádoba. Není to obvyklý vozík, protože odtud se žádné uhlí nikdy nedostalo.

Samotný zásyp 200 tisíci tunami hlušiny začne za necelý měsíc. „Jedenáctého září odzkoušíme a dvanáctého naplno sypeme. To vlastní sypání je proces velmi krátký – nějaké tři neděle a máme zasypáno,“ uvedl ředitel odštěpného závodu Darkov podniku Diamo Josef Lazárek.

Potom přijde na řadu silná betonová vrstva. „A na závěr dekl, který by měl zůstat uvnitř toho prostoru těžních věží,“ dodal Lazárek. Likvidace bude stát odhadem přes 150 milionů korun.

Rozsáhlý důlní areál na povrchu využije obec Trojanovice. Bude na tom spolupracovat Ostravská univerzita, školy, vznikne zázemí pro rozvoj i pro bydlení. A najde se místo i pro těžní věže.

Čtěte také

„Budeme projektovat veřejné prostranství, rekonstrukci těžních věží – z jedné chceme mít řemeslný pivovar a druhá bude jako vyhlídka,“ nastiňuje plány trojanovický starosta Jiří Novotný (SNK).

S podnikem Diamo už má obec uzavřené dohody a řeší se, jak budou vypadat demolice na povrchu a co s konkrétními pozemky. To souvisí hlavně s dotacemi.

Likvidace dolu Frenštát potrvá do roku 2027. To bude téměř 50 let od začátku jeho výstavby.

Důl Frenštát
Výstavba dolu začala v roce 1981, uhlí se v něm ale nikdy netěžilo a jeho zásoby (asi 1,5 miliardy tun) byly před 20 lety odepsány. Po většinu své existence byl důl v konzervačním režimu, což znamená, že tam bylo zajištěno trvalé větrání, čerpání přitékajících vod, dělaly se pravidelné prohlídky a údržba jam a obslužných provozů.
Lidé v oblasti se s potenciální těžbou nikdy neztotožnili. Okolní samosprávy a spolky léta bojovaly proti možnému zahájení těžby a usilovaly o likvidaci dolu.

autor: Martin Knitl
Spustit audio

Související