V Orlové pokračuje boj proti úniku metanu

Zabránit dalším samovolným únikům výbušného metanu ze starých důlních děl - to je hlavní cíl pilotního projektu, který stát testuje v Orlové na Karvinsku. Preventivní opatření, na kterých se má pracovat celkem tři roky, jsou zhruba v polovině. Jejich realizace už přináší první pozitivní výsledky.

Orlovské radnici se podařilo přimět vládu, aby na tyto účely vyčlenila skoro šedesátimilionovou dotaci. Ve starých a opuštěných šachtách pod městem je totiž až sto milionů metrů krychlových prostor, ve kterých existuje reálné nebezpečí úniků. Díky provedení asi dvaceti odplyňovacích vrtů už ve druhé polovině loňského roku k žádné mimořádné události nedošlo.

Podle orlovského místostarosty Radislava Mojžíška budou následovat další kroky. "Některé hlavice vrtů, které dnes působí rušivě - například na náměstí nebo v okolí náměstí - zcela zmizí a budou přetaženy za ten násep. Znamená to, že se přizpůsobí přírodním podmínkám, které tam jsou."

Uvedená opatření provádí společnost Důlní průzkum a bezpečnost Paskov. Její představitel Zdeněk Vavrušák upozornil na obtížnost celého projektu, který v České republice nemá obdobu a jehož účinnost je velmi nejistá. Vavrušák ale věří v konečný úspěch celé akce. "Je to zcela jistě řešitelný úkol, protože se stejným problémem se potýkají uhelné revíry v celém světě, kde po skončení těžby uhlí dochází k podobným projevům a myslím si, že máme dnes už k dispozici metody a technické prostředky, kterými se dá tomuto nebezpečí čelit."

Dalším plánovaným opatřením proti úniku výbušného metanu bude výměna až 60 procent městské kanalizace. V ní jsou totiž četné trhliny, kterými může nežádoucí plyn pronikat. Jak uvedl místostarosta Mojžíšek, odborníci už také důkladně prověřili padesátku nejohroženějších domů ve městě. "Byly zjištěny stavy hlavně ve sklepích, prvních nadzemních podlažích, případně naměřeného metanu v některých situacích poklesu barometrického tlaku a jsou navržena opatření hlavně z oblasti izolace a podobně, která by měla zamezit případnému nebezpečí i v objektech, které zatím třeba nebyly předmětem výskytu metanu, ale může se stát, že by se tak i do budoucna stalo."

Realizace protimetanových opatření bude v Orlové pokračovat ještě dalších dvacet měsíců. V případě jejich úspěchu je pravděpodobné, že se použijí i v jiných městech, ve kterých hrozí úniky nebezpečného plynu.