V Poodří začaly usychat jasany. Více než stovku stromů skolila houbovitá nemoc

3. říjen 2017
Očíslované nemocné jasany na břehu Jičínky

V Poodří na Novojičínsku a Ostravsku se možná bude muset ve velkém kácet. Především statné jasany totiž napadla houbovitá nemoc, která způsobuje jejich usychání. Oslabené stromy pak ohrožují domy nebo lidi. Nejvíce postižených jasanů je ve vlhkém prostředí na březích řek nebo rybníků.

Na břehu řeky Jičínky v Šenově u Nového Jičína je na většině stromů žlutým sprejem napsáno číslo. U jasanu s padesátkou při pohledu vzhůru do koruny napočítáte hned několik suchých větví. A taky u stromu na zemi.

„Když se podíváte od vody, tak je vidět, že ten strom je prasklý a je tam plíseň. A opadávají hodně,“ říká paní Eva, která podél Jičínky venčí psa.

Očíslovaných stromů je v Šenově a nedalekém Kuníně více než stovka. „Vzhledem k tomu, že se jedná o onemocnění, které napadá stromy v celé Evropě, budeme i na Povodí Odry tuto situaci mapovat a zjišťovat, které další lokality jsou tímto onemocněním napadeny,“ říká mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

Vodohospodáři budou nemocné stromy hledat v celém povodí ještě v příštím roce. Právě u vodních toků se totiž nachází nejvíce napadených jasanů. Houba zvaná Chalara fraxinea se u nás objevila na konci 90. let minulého století.

„Na větvičkách těch stromů kolem pupenů nebo letorostů, což jsou letošní výhony, vznikají nekrózy – to znamená odumírání pletiv, taková hnědá propadlá místa. A tam vlastně ten konec té větvičky uschne,“ vysvětluje dendroložka Eva Mračanská z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Nemoc se šíří vzduchem nebo hmyzem a jedinou prevencí je pokácení napadených stromů. Vodohospodáři je chtějí roztřídit podle toho, jak ohrožují okolí. „Kdy se budou okamžitě kácet stromy, které hrozí nějakým nebezpečím, hlavně v místech cyklostezek a místě, kde je pohyb osob,“ říká mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

Nekróze jasanů se daří nejvíce v blízkosti řek a rybníků

Všechny stromy k zemi nepůjdou

„Pokud ty stromy jsou proschlé více jak z 50 procent, by se měly kácet. A ty, co jsou napadené málo, měly by se ponechávat,“ dodává dendroložka Eva Mračanská.

A právě semena odolnějších jasanů by měla posloužit pro výsadbu nových stromů.

  • Zpráva
  • dendrologie
  • Poodří
  • jasan ztepilý