V Sasku přibývá nemanželských dětí

9. září 2012

Také v Německu jsou čím dál tím vzácnější sezdané páry. Píše o tom Sächsische Zeitung. Zatímco před patnácti lety se pouze dvacet procent dětí narodilo rodičům, kteří nebyli manželé, dnes už je to asi třicet procent.

Tento trend je mnohem silnější ve východních spolkových zemích. Rodiče bez oddacího listu tu má asi 40 procent dětí a stále jich přibývá. Rychleji než v západních spolkových zemích. V bývalém východním Německu je také mnohem víc rodičů samoživitelů. Jen jednoho rodiče tu má každé čtvrté dítě, ve starých spolkových zemích každé páté.

Auch in Deutschland gibt es die getrauten Paare immer selten. Darüber informiert die Sächsische Zeitung. Vor 15 Jahren gab es nur 20 Prozent Kinder, die den Eltern ohne Trauschein geboren wurden, heute sind das etwa 30 Prozent. Dieser Trend ist in den östlichen Bundesländern deutlich stärker. Die Eltern mit Trauschein haben 40 Prozent der Kinder, und die Zahl wächst weiter. Schneller als in den westlichen Bundesländern. Im ehemaligen Ostdeutschland gibt es auch mehr alleinerziehende Eltern. Jedes vierte Kind wird nur von einem der Eltern erzogen, in den alten Bundesländern jedes fünfte.

Spustit audio