Vodohospodáři chtějí být na sucho lépe připraveni. Spojili se proto s vědci

30. srpen 2018 08:30

Na horší a častější období sucha se připravují vodohospodáři z Povodí Odry. Spolu s vědci pracují na tom, jak změnit manipulační řády přehrad tak, aby i v době extrémních výkyvů počasí dokázali co nejlépe zabezpečit vodu pro lidi i přírodu. Aktuálně je v nádržích na severu Moravy a Slezska vody poměrně dost. Zato některé řeky jsou dál na hranici sucha nebo i pod ní.

„Horní Odra, horní Moravice, přidává se k tomu i situace na horní Opavě a Olši,“ vyjmenovává řeky, které už se ocitly na hranici sucha nebo i pod ní, technický ředitel Povodí Odry Petr Březina. „A je to proto, že tam nejsou nádrže, které by to dokázaly sanovat. Když se podíváme na situaci na Ostravici, tak tady v Ostravě vidíte, že lidově řečeno ta voda nesmrdí a pod čistírnami odpadních vod nevznikají nějaké hygienické problémy,“ dodává.

Nedostatek vody sužuje ryby. Jsou kvůli tomu i snadnou kořistí predátorů. „Samozřejmě, když je hluboká voda, ryba uteče. Ale když je plytko, tak moc těch únikových manévrů nemá,“ vysvětluje Libor Kocinec z Českého rybářského svazu.

Na problémy, které dlouhotrvající sucho může přinést, chtějí být vodohospodáři lépe připraveni. Spojili se proto s vysokoškolskými vědci, aby změnili manipulační řády přehrad.

„Současné řešení už reflektuje ty aktuální tendence a četnější sucha, jichž jsme svědky. Z tohoto důvodu od toho očekáváme, že ten systém bude lépe vyhovovat reálným podmínkám vyskytnuvším se ve vodohospodářské soustavě, a umožní ve svém důsledku spolehlivější zajištění vody pro koncové uživatele,“ říká Pavel Fošumpaur z ČVUT.

Manipulační řády například určují, za jaké situace už musí vodohospodáři omezit odběry pro průmyslové podniky. K tomu bude podle vědců docházet stále častěji.

autor: iha
Spustit audio

Související