Zlaté Hory nabízejí zajímavé sakrální stavby. Jednou z nich je unikátní kaple sv. Rocha

Kaple sv. Rocha
Kaple sv. Rocha

Kolem Zlatých Hor najdeme mnoho kaplí a kapliček, které mají mnohdy velmi zajímavou historii. Jednou z nich je také kaple sv. Rocha. Dostanete se k ní po zelené turistické značce.

Pro stavbu kaple si její budovatelé v 17. století zvolili skutečně strategické místo. Malá plošina v nadmořské výšce přibližně 570 metrů vystupuje z úbočí Biskupské kupy přímo nad centrum Zlatých hor. Nejprve se toto místo jmenovalo Kamenná hora, po dostavbě kaple se mu začalo říkat Rochus.

Kaple je často spojována s válečnými událostmi, a to jak v dobových dokumentech, tak i v pověstech. Strategickou polohu nad údolím využívalo rakouské vojsko k ochraně města a cesty vedoucí do Vrbna za prusko-rakouských válek v 18. století.

Pamětní desku na památku obětem válek sem umístili členové klubu vojenské historie

Kaple sv. Rocha je dnes bohužel v dost špatném stavu a bohoslužby se zde už nekonají. A tak slouží jako památník všech vojáků padlých v prusko-rakouské válce, což připomíná pamětní deska umístěná sem zlatohorským klubem vojenské historie. Právě z jeho popudu se zde konají pravidelné rekonstrukce dávných bitev.

Výhled od kaple také stojí za to. Hlavně na hory na jih od kaple a pak do Polska. Výhledu přímo na Zlaté hory brání les.