Jacek Sikora

redaktor publicistiky

V redakční práci se zajímá především o záležitosti česko-polského pohraničí, výměnu informací mezi polskou minoritou a českou majoritou, dále jsou to kulturní stereotypy a jejich překonávání. 

Telefon: 221 555 643

Všechny články

Stránky

Sledujte nás