Aktualności Radia Czeskiego v Ostrawie

2. květen 2018
Polská vlajka

Konwent Prezesów PZKO, teksty Mrożka w wykonaniu „Szkapy" na Stoliku Polskim oraz Václav Moravec w Polskim Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie.