Aktualności Radia Czeskiego v Ostrawie

11. červenec 2018
Polská vlajka

Remont Domu PZKO w Piotrowicach koło Karwiny oraz rozmowa z Gabrielą Hřebačkovą, wiceburmistrz Czeskiego Cieszyna o letnich imprezach.