Aktualności Radia Czeskiego v Ostrawie

5. říjen 2018
Polská vlajka

Zespół Lombard w Domu Polskim MK PZKO Karwina Frysztat.