Červení a Černí, Škaredí a Pěkní, Turci, Laufr a Žid aneb proč je masopust na Hlinecku jako jediný na seznamu UNESCO

Vesnické masopustní obchůzky a masky na Hlinecku jsou od roku 2010 pro svoji jedinečnost zapsány na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Obchůzky probíhají v obcích Studnice, Vortová, Hlinsko - Blatno, Hamry, na Veselém Kopci a v hlineckém Betlémě. Masky na Hlinecku se dělí do dvou skupin: na Červené (pěkné) a Černé (škaredé) maškary. K Červené maškaře patří masky Strakatého (rovněž zvaného laufr), ženušky a čtveřice Turků. Černou maškaru tvoří postavy rasa s kobylou, Židů, kominíků a slaměných.

Masopustní průvod vede Strakatý a obchází celou vesnici podle předem daného pořadí. U každého domu popřejí štěstí, zdraví a nechají zahrát hospodáři písničky podle jeho přání. Většina obyvatel připraví tradiční pohoštění (především koblihy a alkohol), peněžitou odměnu a aktivně se celého dění zúčastňuje.

Obchůzka je ukončena obřadem porážení kobyly (jedna z masek) a večer se koná taneční zábava. Pozvánku na masopust na Hlinecku připravila Markéta Ševčíková

Spustit audio