Hefaistův následovník Miloslav Trefanec z Čínova – poslední kovář na Klatovsku

15. červen 2024

Miloslav Trefanec z Čínova u Klatov patří k našim nejstarším aktivním kovářům, kteří dodržují starobylé technologie zpracování železa v ohni, jako je klínování, stáčení či provlékání.

Černému řemeslu zasvětil celý život a od doby, kdy se vyučil podkovářem, jej neopustil. Od ministerstva kultury za svůj um dostal titul „Nositel tradice lidového řemesla“.

V čem spočívá tajemství práce s železem a ohněm? Jak s kovařinou pana Trefance souvisí jím vytvořená Křížová cesta u Čínova a péče o starodávnou kapličku u Klatov? Poslechněte si ve Folklorním notování za zvuků nejkrásnějších písní z Pošumaví v pořadu Markéty Ševčíkové.

Spustit audio