Jana Šustová

redaktorka O Roma vakeren

Má na starosti tematické internetové stránky Náboženství a Romové v České republice. Zároveň pravidelně připravuje příspěvky pro pořad O Roma vakeren – Romové hovoří a pro náboženské pořady Českého rozhlasu.

V Českém rozhlase začala pracovat v červnu 2000 jako webeditorka stránek ruské a německé redakce Radia Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Zároveň převzala práci na stránkách Romové v České republice a začala spolupracovat s romskou redakcí. V roce 2005 přestoupila do Českého rozhlasu Online (nyní Nová média), kde založila web Náboženství a nadále pokračovala v práci na romských stránkách. Od roku 2010 pracovala v Českém rozhlase 6. Po reorganizaci přešla v roce 2013 do Tvůrčí skupiny náboženských pořadů v Centru výroby, která byla o rok později převedena do Tvůrčí skupiny publicistiky.

Narodila se v roce 1972 v Praze a už během studia sociální práce na pražské Filosofické fakultě Univerzity Karlovy začala spolupracovat s časopisem Sociální politika, odborným měsíčníkem Ministerstva práce a sociálních věcí, kam po studiích v roce 1998 nastoupila na celý úvazek. Sociální tematice se věnuje i při své dosavadní práci v Českém rozhlase.

V roce 2009 jí Muzeum romské kultury v Brně udělilo svou historicky první cenu za vytrvalou podporu muzea a pomoc při budování jeho sbírkových fondů, za stálou propagaci romské kultury vůbec.

Kontakt: jana.sustova@rozhlas.cz

Všechny články

Stránky