Jiří Siostrzonek je sociolog. Cizí mu ale není žádný obor. Miluje i umění a literaturu

24. únor 2021

Sociolog Jiří Siostrzonek je rozkročen mezi mnoho činností. Všechny se ale dotýkají, kultury, lidí, umění a vzdělávání. Je skvělým pozorovatelem lidského chování a o tom se dá dlouze vyprávět.

Původně nakročil k technickým profesím, ale vedle toho absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Palackého. Stál u zrodu a působí na Institutu tvůrčí fotografie v Opavě, věnoval se divadlu, zdálo by se tedy, že žádný obor mu není cizí. Především ho zajímá člověk.

O studentech a lidech

U nás je to tak, že většina studentů, kteří skončí, říká, že pro ně bylo naprosto nejdůležitější potkat člověka. Ty vazby, které ho utvářejí. A já říkám, že to má stejnou hodnotu, jako jednička třeba z krajinářské fotografie. Jestliže je ten člověk empatický, má schopnost naslouchat světu kolem sebe, tak je to asi základní podmínka k tomu, aby mohl být dobrým umělcem.

Když vás setkání s člověkem opravdu uvede do stavu blaženosti a dělá vám to teplo na duši a u srdce. To se mi děje s několika málo lidmi, když se dáme do hovoru. Jedním z takových je Jiří Siostrzonek – sociolog, pedagog na Institutu tvůrčí fotografie, muž, milující umění, literaturu a člověka. To vám najednou zpomalí čas, trošku vyostří vidění a odplaví balast. A to bychom si, hlavně v tomto čase, měli dávkovat  ve velkém.

Kateřina Huberová o natáčení rozhovoru

Jak může tvořit, když je uvnitř zahořklý, zlý nebo nemá žádné zkušenosti? A já se ptám: Co by chtěl člověk, který nic neprožil a necítí, vlastně tomu světu říct?

O občasném vnitřním rozporu

Myslím, že to tak má každý. Ten moment, kdy máš pocit, že vybočuješ z řady. Třeba to otužování. Já jsem to vždycky chtěl zkusit, ale teď prostě počkám, až tam v té přehradě zase nikdo nebude.

Vybočuji, ano. Ale kdybychom byli všichni stejní a chovali se stejně, pak by jednak zanikla celá řada vědeckých oborů zabývajících se člověkem, a za druhé by to byla nuda. Dobře, že ta pestrost existuje.

Pokud to ovšem není ten extrém, kdy svým jednáním ubližujeme ostatním nebo prostředí, ve kterém žijeme.

O dětství

Přiznám, že nerad mluvím o sobě. Koho to zajímá? Já jsem byl vždycky spíše pozorovatel než aktér dění. Třeba rozbít okno – to mi bylo vždycky líto, to mi zůstalo do dneška. Baví mě spíše kreativita, něco vytvářet, než destrukce.

To se mi projevovalo už v dětství. Vytvářelo mi to konfliktní situace uvnitř – sbíral jsem třeba brouky, což ale znamenalo jednu věc: zabít brouka a mít sbírku nebo ho nechat žít. Moje sbírka byla opravdu velmi chudobná.

Spustit audio

Související