Koktejl: S Magdou Žabenskou o pomoci ohroženým rodinám, kde chybí harmonické vztahy, někdo z rodičů, či prostředky

27. únor 2018
Koordinátorka dobrovolníků, terapeutka a sociální pracovnice Magda Žabenská (uprostřed) během natáčení Koktejlu. V popředí moderátorka Kateřina Huberová, vpravo dobrovolnice Soňa

O tom, že v mnoha oblastech jsou velmi potřební dobrovolníci, občas slyšíme. V Koktejlu jsme o tom mluvili intenzivněji. Hledají se dobrovolnické maminky a babičky. Magda Žabenská je sociální pracovnice a terapeutka, která působí v organizaci HoSt - Home-Start Česká republika. Ta se stará o ohrožené rodiny. Jak vypadá pomoc rodinám, kde chybí harmonické vztahy, někdo z rodičů, prostředky? A jaký je úkol dobrovolnic?

Organizace nabízí naprosto unikátní službu, která funguje na principu dobrovolné přátelské pomoci vyškoleného dobrovolníka, zpravidla ženy rodiči (klientovi).

„Dobrovolnice s vlastní rodičovskou zkušeností provázejí rodiny klientů náročnými i každodenními situacemi především prostřednictvím naslouchání a sdílení zkušeností. Chápou a nesoudí, což jsou zbraně mnohdy silnější než sebeprofesionálnější metody sociální práce,“ vysvětluje Magda Žabenská.


Organizace HoSt - Home-Start ČR je součástí členské asociace Home-Start Worldwide, která má již téměř padesátiletou historii a působí ve více než dvaceti zemích světa. V České republice ji před patnácti lety pomáhal zakládat guru české dětské psychologie profesor Matějček, jehož vnučka paní Alžběta Candia Muṅoz ji dodnes řídí.
Vedle centrály v Praze mohou její nabídky využívat také rodiny z Brna, Hradce Králové a od roku 2013 také z Ostravy, kde je členem komunitního plánování a spolupracuje s oddělením sociálně-právní ochrany dětí magistrátu i jednotlivých městských obvodů. Ostravské „hostovské“ dobrovolnice byly už třikrát oceněny titulem Dobrovolník roku.

Dobrovolnice docházejí za klienty zpravidla jedenkrát týdně na dvě až tři hodiny. Věnují se spolu činnostem, ve kterých si je maminka-klientka v péči o děti a domácnost nejméně jistá.

„Společně vaří, pomáhají zbavit se plenek, drží palce při zvykání ve školce, nebo spolu třeba objevují radost ze společné hry. Tímto způsobem vstoupí přímo do přirozeného prostředí rodiny, které zásadním způsobem podmiňuje další rozvoj malých dětí, a má možnost pomáhat zevnitř,“ popisuje Soňa, která má s dobrovolnictvím v organizaci HoSt zkušenosti.

Hledají se mámy a babičky dobrovolnice

Organizace nyní hledá další zkušené rodiče a prarodiče, kteří mají zájem a chuť předat své zkušenosti rodinám, které potřebují pomoc, například méně zkušeným nebo mladým rodičům, sociálně ohroženým rodinám či rodinám po náhlé těžké události.

„Vítáni jsou dobrovolníci s rodičovskou zkušeností, vzděláním zakončeným minimálně maturitou a ve věku nad 28 let. Vstupní školení dobrovolníků probíhá pouze jednou ročně. Termín toho letošního je 22., 23. a 27. března,“ dodává Magda Žabenská s tím, že další informace lidé najdou na webu HoSt.

  • Životní styl
  • Publicistika
  • sociální
  • rodina
  • dobrovolnictví
  • pomoc
  • Ostrava
  • HoSt - Home Start