Koloběžka ani jízdní kolo na chodník nepatří, připomíná policista

20. říjen 2023

S dopravním policistou Filipem Blažkem se budeme zabývat fenoménem dnešní doby, a to je jízda na elektrokoloběžce. Což vyžaduje dodržování některých pravidel.

Na koloběžce by neměli jet dva. Koloběžky jsou konstrukčně vratké a nestabilní, což má za následek vyšší riziko pádů, nehod a zranění, které mohou končit i smrtí. Policie i proto doporučuje lidem, aby požívali helmy, přestože jim to zákon neukládá.

„Dál bychom doporučili, aby dodržovali zákaz jízdy po chodníku. Ten se vztahuje jak na jízdní kolo, tak na jezdce na koloběžkách. Výjimku zde tvoří pouze situace, kdy ten daný úsek té komunikace je upraven svislou dopravní značkou, která průjezd po tom chodníku dovoluje, popřípadě je to vyjádřeno nějakou dodatkovou tabulkou anebo je to u dětí, které jsou mladší 10 let,“ připomíná dopravní policista Filip Blažek.

Některé elektrokoloběžky jsou velmi výkonné. Zákládní korektivy jsou vyjádřené ve vyhlášce 341, která je prováděcím předpisem k příslušnému zákonu. Nejdůležitější jsou výkon a rychlost. Výkon nesmí překročit jeden kilowatt a rychlost by neměla překročit 25 km/h.

„Nicméně už jen pokud překročí například výkon motoru zákonem stanovenou mez, tak nikdy na to nemůže být už nahlíženo jako na roveň jízdního kola. A to si musí ti posluchač uvědomit s tím, že jim potom může vzniknout množství problémů, když toto vozidlo užijí při provozu na pozemních komunikacích,“ dodává policista.

autor: Artur Kubica
Spustit audio