Meandry Lučiny. Jedinečné území, které ukazuje moc přírody, najdete v srdci Havířova

12. květen 2016

Přírodní památka Meandry Lučiny přímo v srdci Havířova připomíná, že se pořád najdou místa, která člověk neovlivnil svou činností. Řeka už stovky let utváří krajinu a nabízí útočiště celé řadě živočichů. Její tok se vine v délce 2,5 kilometru a navazují na něj mokřady nebo louky.

Spolu s Janem Smolou z havířovského magistrátu vstupujeme do přírodní památky Meandry Lučiny. „Dvě červené čáry znamenají vstup do chráněného území, jedna červená čára výstup,“ vysvětluje referent pro ochranu přírody.

Podle něj jde o velmi výjimečné území nejen v rámci Havířova ale i v rámci Moravskoslezského kraje či dokonce republiky. „Protože najít takovýto neupravený vodní tok je dnes už velký problém,“ upozorňuje Smola.

Je tady patrný ten kontrast. Ptáci, kteří jsou zde, dokáží překřičet i okolo projíždějící auta. Zvlášť teď na jaře, kdy se všichni ozývají a samečci obhajují svá hnízdní teritoria.

Logo

„Tady je krásně vidět, jak je ta řeka pracovitá, jak neustále vytváří něco nového, něco krásného,“ říká Jan Smola u jednoho z břehů, kde se vlní řeka Lučina. Okolí není upravované, zde vládne příroda.

„A takový strom, který zde vidíte – je téměř položený na vodní hladině, je důležitý pro spoustu organizmů, například pro ledňáčka, který je tady poměrně hojný a který hnízdí v hlinitých březích. Člověk ledňáčky spíš uslyší, než uvidí, protože jsou nesmírně plaší a velmi hbití. Ale když už máte to štěstí je vidět, tak jsou to nádherní ptáci, jsou to drahokamy,“ dodává Jan Smola.

Meandry řeky Lučiny v Havířově
autor: Stanislav Janalík
Spustit audio