Milionářské právo

12. září 2003

Jako blesk z čistého nebe v těchto dnech zapůsobila zpráva, podle které populární televizní soutěž Chcete být milionářem? změní moderátora. Příslušní manažeři televize Nova dospěli k nezvratnému závěru, že Vladimír Čech není tím pravým průvodcem vysoce sledovaného pořadu. Jeho diváci i mnozí profesní odborníci nad tím nevěřícně kroutí hlavou.

Podle stručného sdělení televize Nova se Vladimír Čech odchýlil od stanoveného formátu. Srozumitelněji řečeno - byl na soutěžící v horkém křesle příliš hodný. Vedení televize po něm chtělo, aby soutěžící více znervózňoval a mátl. Prostě aby byl agresivnější. Sám moderátor tyto výtky ze strany svých nadřízených připouští. Vzápětí ovšem podotýká, že když se párkrát pokusil být na soutěžící tvrdší, okamžitě se to projevilo na jejich výdělcích. Ty většinou končily na deseti tisících. A přesně v tomto bodě je třeba hledat jádro problému. Heslo za vším hledej peníze platí pochopitelně i tady. Proč by nejmenovaný plátce výher měl platit milióny když může platit pouze statisíce nebo desetitisíce? Stačí přece jen trochu přitvrdit a ono to půjde. Jenže Vladimír Čech přitvrdit nechtěl. Možná to ani není v jeho povaze. Chtěl prostě působit dojmem solidního a důvěryhodného moderátora. Což se mu bezesporu podařilo. Jenže solidnost je ve světě velkých peněz příliš relativním pojmem. Co jedni nazývají slušností a šarmem, to jiní bez váhání označují za slabost a zbabělost. Názor proti názoru. V takovém případě má ale větší sílu slovo toho, kdo platí a kdo nese zodpovědnost. A to není moderátor. To je televize. Prostě, maminka a šéf mají vždycky pravdu, i když ji náhodou nemají. Šéf, v tomto případě Nova, svému zlobivému podřízenému několikrát vyjádřil svou nespokojenost. Ten příliš nedbal. A tak je spíše s podivem, že při své nesporné inteligenci považuje Vladimír Čech razantní následky za překvapivé a nečekané. Když je jakýkoli nadřízený dlouhodobě a zásadně nespokojen s prací svého podřízeného, pak má svaté právo ho vyhodit. Což je přesně tento případ. Druhou stranou mince je ovšem to, jakou cenu za to onen nadřízený zaplatí. Může totiž být hodně vysoká. Zkuste si jen tak mimochodem představit, že duch soutěže "Chcete být milionářem?" se bude stále více blížit sadistickému stylu jiné soutěže "Jste nejslabší, máte padáka!" Budete mít stejnou chuť se na něco takového dívat? A položili si vůbec ostří hoši z Novy tuto zásadní otázku?

autor: Michal Svatoš
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...