Ostrava spustila pilotní projekt na sběr jedlých olejů a tuků

7. srpen 2020 09:00

V městských obvodech Poruba a Třebovice nechalo město rozmístit 32 speciálních kontejnerů. Chce otestovat, jestli se tak zvýší množství vytříděného odpadu, řekla mluvčí magistrátu Andrea Vojkovská.

Olej se z nádob bude svážet a dále ekologicky zpracovávat. Recykluje se na surovinu, která může být použita v průmyslové výrobě například k výrobě biopaliv nebo jako přísada do leteckého paliva. 

"Statisticky připadá na každého obyvatele České republiky 1,3 litru použitého jedlého oleje na rok, a když bych to měla převést na Ostravu, tak jde skoro o 400 tun tuku, který z větší části bohužel skončí v ostravské kanalizaci," uvedla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová (ANO).

Přestože obyvatelé mohou jedlé oleje a tuky odevzdávat ve sběrných dvorech městské svozové společnosti OZO, loni jich tam skončily asi jen tři tuny.

Popelnice na jedlé oleje a tuky

Speciální kontejnery o objemu 240 litrů město přistavilo ke sběrným místům, kde jsou nádoby na další tříděný odpad. "Pokud se pilotní projekt osvědčí, speciální nádoby by mohly být k dispozici po celém městě," doplnila Šebestová.

Dodala, že lidé mohou sbírat olej z domácnosti do PET lahví a ty pak vhodí do popelnic. Olej se nepřelévá, ale vhazuje dovnitř přímo v uzavřené lahvi. Do kontejneru lze umístit pouze olej z domácností využívaný při přípravě jídla. Do popelnic se nesmí vhazovat technické, motorové či jiné podobné oleje.

Od začátku letošního roku je každá obec povinna zajistit celoročně místa pro oddělené umísťování jedlých olejů a tuků, které nesmí být ukládány společně s jinými biologicky rozložitelnými odpady. Olej končící v kanalizaci se následně dostává do čistíren odpadních vod, kde působí problémy a ucpává potrubí.

Pilotní projekt bude provázet informační kampaň. Lidé se o nutnosti třídění olejů budou moci dozvědět také na různých ekologických akcích, chystá se i osvěta na školách.

zdroj: ČTK Spustit audio