Ostravský kostel sv. Václava se na týden otevřel veřejnosti. Uvidíte tam kopie čtyř korun Karla IV.

19. květen 2017
Kostel sv. Václava a budova biskupství v centru Ostravy

Kostel svatého Václava v historickém centru Ostravy je mimořádně otevřený po celý týden. Nejstarší stavební památka ve městě je běžně otevřená jen o sobotních bohoslužbách. Kostel tady stál už v 13. století. Pozdější barokní a klasicistní přestavby překryly jeho středověký styl do dnešní podoby. Podrobnosti se zájemci dozví od průvodců.

Denně si přichází památku prohlédnout kolem stovky lidí. Šestadvacetiletou Ivetu zaujaly hlavně kopie královských a císařských korun. „Už jsem se byla několikrát podívat na kostel, ale tady jsem poprvé,“ říká.

Dlouholetou průvodkyní je tady Eliška Franková, která kostelem provází i v Týdnu otevřených dveří. „Stavělo se to goticky a v 16. století přišly velké přestavby. Tenkrát zbourali i gotickou střechu. Z té původní gotiky toho už moc není,“ říká průvodkyně.

Jak kostel vypadal v dávné minulosti, můžeme vidět na informačních panelech v jedné ze dvou bočních kaplí.

V hlavní části kostela a při pohledu nahoru si nemůžeme nevšimnout nástěnných maleb. „Jsou to nejstarší fresky v Ostravě a jsou velice vzácné. I když už jsou někdy velice narušené,“ upozorňuje Eliška Franková.

Kostel je zajímavý také tím, že se tady po staletí pohřbívalo. „Část podlahy odsunuli, pohřbili tam toho nebožtíka, pak to zase celé zakryli. V mnoha kostelích jsou takhle pohřbeni různí biskupové,“ dodává.

K 655. výročí udělení privilegia Karla IV. konat v Ostravě výroční trhy, je v kostele navíc speciální výstava. „Když ten Karel IV. měl takovou zásluhu na rozvoji města, tak jsme připravili výstavu kopií čtyř korun, které měl český král a římský císař právo na své hlavě nosit,“ říká ředitelka Ostravského muzea Jiřina Kábrtová.

Týden otevřených dveří tady končí v úterý. Až do konce října ale bude kostel přístupný každou sobotu a neděli od 13 do 18 hodin. Jedná se o akci biskupství Otevřené chrámy, do které se zapojilo 28 kostelů v Moravskoslezském kraji.