Pod podlahou kostela v Bravanticích ležel téměř pět set let vzácný náhrobní kámen

15. říjen 2014
Česko – země neznámá

Kostel svatého Valentina v Bravanticích poblíž Bílovce na Ostravsku patří k nejstarším v okolí. První zmínka o něm pochází z roku 1343, kdy měl být zhotoven kříž na oltáři z peněz tehdejšího majitele bravantického panství Heinricha Rohra. Zdali je však tento údaj pravdivý, nelze doložit. První písemný záznam pochází totiž až z roku 1440, kdy se bravantický farář stal knězem v bíloveckém kostele.

Okolo roku 1600 přešli obyvatelé Bravantic k evangelické víře. Během třicetileté války se však vrátili zpátky k víře katolické.

Kolem roku 1672 byl kostel znovu postaven a zasvěcen ke cti Panny Marie Nanebevzaté. V té době už měl tři oltáře, z nichž jeden byl zasvěcen sv. Valentinu – ochránci nemocných. Pouť bývala slavena v neděli po narození Panny Marie a v dobách josefínských vždy třetí neděli v říjnu. Tehdy to bylo tzv. císařské posvícení.

Náhrobní kámen je přiraven na cestu do předsíně kostela

Kostel svatého Valentina v Bravanticích patří k barokním unikátům. Díky rekonstrukci po velké povodni v roce 1997 se místní farníci pyšní zajímavým nálezem – pod kazatelnou objevili totiž jeden a půl tunovou náhrobní deskou jedné z majitelek panství paní Johanky Bravantské z Chobřan, která zemřela na velikonoční neděli roku 1542.

Když ho však chtěli nechat vyzvednout, řekla si oslovená firma za práci o tak nehoráznou částku, že to chvíli vypadalo, že se nalezený náhrobní kámen zase zpátky zasype zeminou a jeho další objevení se přenechá budoucím generacím.

To ovšem farníci nechtěli dopustit, a tak se do vyzvednutí kamene pustili sami – pěkně postaru. Přivezli si na pomoc dřevěné kulatiny a z místa pod kazatelnou přemístili náhrobní kámen pod věž, odkud ho pak vyzvedli a vystavili u vchodu do kostela.

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d829.1516803694163!2d18.083185999999998!3d49.757520999999976!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x4713e6264cc70777%3A0xa23c75aac5648897!2sh%C5%99bitov+Bravantice!5e1!3m2!1scs!2scz!4v1413368093204" width="610" height="450" frameborder="0" style="border:0"></iframe>
autor: Artur Kubica
Spustit audio