Poslední mistři formíři v Evropě jsou ze Dvora Králové

11. září 2021

Formíři bývali v dávné minulosti muži, díky nimž se posouvaly dějiny světové módy a odívání. Právě díky nim totiž bylo možno začít látky potiskovat nejrůznějšími vzory.

Tiskařské techniky se do Evropy šířily z Asie, předevčím z Číny, ale v Evropě se rozvinuly až v 18.století. Formíři, jejichž profese v sobě obsahovala řezbářství, kovorytectví a kovotepectví, žili v těsné symbióze s barvíři a především s výrobci modrotisku, kteří by se bez jejich umu neobešli.

Totéž platí i o dvou posledních formířích v Evropě, kteří žijí ve Dvoře Králové nad Labem: Milanu Bartošovi a Jaroslavu Pluchovi. Za své umění dostali od ministerstva kultury titul „nositelé tradice lidového řemesla“ a právě oni jsou cennými dodavateli a restaurátory forem pro nejstarší modrotiskovou dílnu u nás, která se nachází u Danzingerových v Olešnici na Moravě.

Pro českou výpravu byla olympiáda v Tokiu velmi úspěšná. Češi si odvážejí celkem 11 medailí

Pánové Bartoš a Plucha vytvořili formy pro modrotisk, který oblékli naši sportovci na letošní olympiádě v Japonsku.

Spustit audio