Povinnou školní docházku nezavedla Marie Terezie. Zavedla školskou reformu, kde byly školy triviální, hlavní a normální

7. listopad 2023

Mezi jednu ze zásadních stop, kterou v naší historii zanechala císařovna Marie Terezie, byla školská reforma.

Pod vlivem rozbíhající se manufakturní výroby i osvícenství bylo rozhodnuto, že je potřeba začít obyvatelstvo aktivně vzdělávat, dosavadní úroveň totiž byla neutěšená.

Základem tereziánské školské reformy z roku 1774 bylo zavedení tří typů škol: triviální, kde se učilo číst, psát a počítat, dále školy hlavní a normální. Reforma si také vytyčila za cíl zvýšit kvalitu učitelů i vlastní výuky.

Učitelé tehdy nebyli příliš vzdělaní, často to byli vysloužilí vojáci, byli špatně placeni a škol bylo málo. Učilo se hlavně přes zimu, protože jindy musely děti pomáhat na poli. Vyšel i nový německý slabikář, záhy přeložený do češtiny. Nově se směly vzdělávat i dívky.

Marie Terezie ale nezavedla povinnou školní docházku, jak se jí často přisuzuje. Ta byla stanovena až takřka o sto let později, zákonem z roku 1869. Jeho součástí byly i tresty pro rodiče, kteří by vzdělávání svých dětí zanedbávali.

Spustit audio