Povodně v Moravskoslezském kraji teď podle vodohospodářů nehrozí

4. leden 2024 08:40

V Moravskoslezském kraji voda na všech tocích stoupá, ale povodní se lidé podle vodohospodářů z Povodí Odry v nejbližší době obávat nemusejí. Do víkendového ochlazení má podle předpovědi nejvíce napršet na horách, a to o něco více v Jeseníkách než v Beskydech. Na přehradách se na to vodohospodáři připravují tím, že z nich vypouštějí část vody. Podrobněji jsme o tom hovořili s mluvčí Povodí Odry Šárkou Vlčkovou.

Jaká opatření teď na konkrétních přehradách děláte?

Vodohospodáři státního podniku Povodí Odry řídí vodní díla spolupracující v rámci vodohospodářské soustavy operativně tak, aby nedošlo k žádným škodám na majetku občanů, podnikatelů, obcí i státu, tak i na vlastních vodních říčních dílech. Proto jsou v současnosti některé přehrady významněji předpouštěny, aby se průtoky v řekách následně při kulminačních přítocích do nádrží bezeškodně utlumily.

Čtěte také

Přistoupili jsme tedy ke zvýšení odtoku z kaskády vodních nádrží Slezská Harta a Kružberk na řece Moravici na zhruba 20 metrů krychlových za sekundu a z vodní nádrže Šance na Ostravici na přibližně 25 metrů krychlových za sekundu. Pokračují zvýšené odtoky z vodních děl Morávka a Těrlicko, aby i na nich byl připraven retenční prostor, tedy prostor k určený k utlumení velkých vod.

V řekách a dalších tocích je vody více, povodně ale podle vás nehrozí. Čím to je?

Současné zimní průtoky jsou charakteristické velkými objemy vody oproti letním povodním, které mají převážně tzv. štíhlejší povodňové vlny, ale násobně vyšší kulminační maxima. Nepředpokládá se, že by současné zvýšené zimní průtoky v Povodí Odry přišly do povodňových stavů.

Spíše doplním, že díky vysokým srážkám v prosinci loňského roku, které pokračují i nyní, byly doplněny všechny zásobní prostory našich nádrží a jsou připraveny bezpečně dodávat vodu pro obyvatele i průmyslové podniky v roce 2024.

Přesto měli by si lidé u vody dávat pozor?

Od Nového roku padly na území Povodí Odry srážky v úhrnu od pěti do 40 mm. Nejvíce jich spadlo v Jeseníkách na Rýmařovsku, to je nad kaskádou nádrží Slezská Harta a Kružberk a v Moravskoslezských Beskydech v prostoru nad nádrží Šance a Morávka, kde úhrn překročil 20 mm. Průtoky v tocích jsou na celém území povodí Odry zvýšené a obecně občanům žijícím v povodí Odry nehrozí povodňové nebezpečí, ale měli by se vyvarovat při těchto zvýšených vodních stavech volnočasovým aktivitám na řekách, které mohou být nebezpečné.

Spustit audio