Prezident Klaus vetoval zákon o ochraně ovzduší

23. červen 2011

Norma měla umožnit městům a obcím určit zóny, kam nesmí starší automobily, které nesplňují určité emisní limity. Prezidentovi vadí, že zákon neprošel standardní legislativní procedurou.

S návrhem přišla skupina moravskoslezských poslanců, podpořil ho ale i ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

„Předkladatelé zákona jako svůj cíl deklarovali především zlepšení životního prostředí na Ostravsku, a to formou omezení průmyslových emisí a formou regulace dopravy. Nástroje, které mají dosažení tohoto cíle přinést, však životnímu prostředí nepomohou, ale jako nepřímý efekt zhorší prostředí právní a podnikatelské,“ uvádí se mimojiné v odůvodnění prezidenta.

„Zákon zvyšuje míru regulace podnikání tím, že umožňuje vládě nařídit omezení výroby firmy bez ohledu na to, zda konkrétní firma emisní limity plní či nikoli.“

Prezident Klaus se připojil k výhradám Senátu, podle kterého je zákon nekvalitní a může obcím přinést potíže.

autoři: mkp , rep
Spustit audio