Pylové zpravodajství

9. srpen 2022 15:30

Dominantní alergeny: pelyněk, trávy, plísně, merlíkovité, jitrocel, kukuřice, chmel, kopřivovité

V uplynulém týdnu se na území České republiky postupně rozbíhala plná sezona vysoce agresivního pelyňku. Ta je zatím podobně slabá jako loni, ve srovnání s předchozími lety je tedy výrazně slabší. Celkově se v ovzduší objevovalo stále jen menší množství pylových alergenů.

Dlouhodobě ubývá pylu trav. Poměrně hojný byl pyl kopřivy, pravidelně se vyskytoval pyl chmele a kukuřice. Množství pylu merlíku a jitrocele se drželo na stejné úrovni. Relativně vysokých hodnot v ovzduší dosahovaly spory plísní, především Cladosporium. Některé pylové stanice již registrovaly ojedinělá pylová zrna ambrozie.

V první polovině týdne bude pokračovat vrcholná sezona květu pelyňku, od konce pracovního týdne začne pozvolný pokles vzdušné koncentrace pylových zrn tohoto alergenu.

Dlouhodobě bude klesat také množství pylu trav. Postupně bude naopak přibývat pylových zrn ambrozie. Začátek plné sezony tohoto silně agresivního plevele očekáváme kolem 20. srpna, vrchol sezony na přelomu srpna a září. Na stejné úrovni se bude držet pyl merlíkovitých a kopřivy. V ovzduší bude i nadále poměrně velké množství spor plísní, především rodů Cladosporium a Alternaria.

Aktuální informace o stavu pylových alergenů v ovzduší lze nalézt od jara do září také na Internetu na adrese http://www.pylovasluzba.cz.

Pylové zpravodajství pro jednotlivé země Evropy je na http://www.polleninfo.org

autor: Ondřej Rybníček, Česká pylová informační služba

Spustit audio