Rodina Křištofových vrací život zámeckému parku ve Městě Albrechticích

15. červen 2024

Když se rodina Křištofových zabydlela v jednom z bytů bývalého nového zámku v Městě Albrechticích, nedal jí spát stav kdysi krásného anglického parku a užitkové zámecké zahrady. Práce se nebojí, a tak postupně toto místo kultivují.

Rodina Křištofových zámeckému parku postupně vrací podobu anglického parku. Na části, kde pak panstvo v minulosti pěstovalo zeleninu, vznikly záhony. A na nich roste ledacos. O proměnách parku jsme hovořili s nadšenou zahradnicí a pedagožkou Alenou Křištofovou.

Spustit audio