Setkání s historičkou Evou Kolářovou

Kastelánka Eva Kolářová
Kastelánka Eva Kolářová

Její jméno je pevně spjato se zámkem Raduň na Opavsku a se šlechtickým rodem Lichnovských. Letos po 40 letech post kastelánky opustila a odešla do důchodu.