Setkání s Igorem Dvořáčkem

mikrofon
mikrofon

Vezmeme vás na patologii. Tam totiž tráví svůj pracovní čas soudní lékař Igor Dvořáček, který s kriminalisty pracoval na ohromném množství závažných trestných činů.