Strahovský klášter: Nejstarší premonstrátský klášter v Čechách založil roku 1143 kníže Vladislav II.

10. listopad 2023

Klášterní areál s kamenným kostelem začal na úpatí Strahova, na dohled od Pražského hradu, vyrůstat během 12. století.

V průběhu staletí byl komplex několikrát v ohrožení, největší škody napáchal požár roku 1182 a plenění husitů v 15. století. Po následné obnově se strahovští mniši nevěnovali pouze duchovnímu životu.

Pod klášter spadal mimo jiné pivovar, špitál na Pohořelci a kolej svatého Norberta pro studium řádových bratří. Později byl také dokončen proslulý barokní knihovní sál, ve kterém najdeme přes 200 tisíc knih a který se řadí mezi nejkrásnější bibliotéky naší země.

Poté, co komunistický režim v polovině 20. století kláštery násilně zrušil, začali na místě pracovat archeologové a útočiště zde na následujících 70 let našel Památník národního písemnictví.

Po roce 1989 se řádoví bratři vrátili, v současnosti lze navštívit například knihovnu i obrazárnu. Bazilika Nanebevzetí Panny Marie je unikátním příkladem barokní architektury.

Spustit audio