Třikrát s...

13. leden 2014

Tři krátké komentáře a tři písně. Hudební magazín, který se každý den věnoval jednomu interpretovi, jednomu albu, jedné zajímavé hudební události nebo jednomu hudebnímu tématu.

Pořad nebyl žánrově vymezen, jeho autorky – Monika Horsáková a Kateřina Huberová – se snažily skladbu namixovat vždy co nejpestřeji a nejzajímavěji tak, aby si v průběhu týdne toho „svého“ interpreta objevil každý, bez ohledu na věk nebo hudební vkus. Jediným kritériem byla kvalita a snaha přinést posluchačům pokud možno zajímavé informace a třeba i nové hudební zážitky.

Pořad jsme vysílali každý všední den kromě pátku, kdy měl svůj prostor pořad Café piccolo z Extrovny.

Připravovaly: Monika Horsáková a Kateřina Huberová


Historie pořadu:
Hudební portrét Třikrát s... jsme vysílali od roku 2004. Na jeho přípravě se za tu dobu vystřídalo několik autorů – byli mezi nimi například Zdeněk Tofel nebo Václav Bělohlavý. Od roku 2010 se pořadu natrvalo ujala Monika Horsáková, ke které se později přidala také Kateřina Huberová.

Vysílání pořadu skončilo k 31. prosinci 2013, a to v souvislosti s širšími změnami v programu všech regionálních stanic Českého rozhlasu.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...