Víte, kolik let trvaly husitské války? Tragické období přivedlo naše země k úpadku, jedno pozitivum ale mělo

17. listopad 2023

Že Husité vedli války proti takzvaným Křižákům ví asi každý. Že vymysleli vozovou hradbu asi také. Ale víte kolik let husitské války vlastně trvaly?

Začaly první pražskou defenestrací v roce 1419 a mezi lety 1420 a 1431 pokračovaly bitvami s římskou katolickou armádou, takzvanými křižáky.

První husitské války skončily Bitvou u Lipan v roce 1434 a na více než 30 let byl relativní klid. Druhé husitské války začaly roku 1466 za vlády Jiřího z Poděbrad a skončily Kutnohorským náboženským mírem uzavřeným v roce 1485.

Celé období přivedlo naše země k úpadku jak politickému, tak i hospodářskému a kulturnímu. Obchodní styky se zahraničím se přerušily, skončila těžba stříbra v Kutné Hoře, zaniklo mnoho vesnických i městských škol, byla zničena řada klášterů a tím i mnoho vynikajících výtvarných či literárních děl.

Spolu se špatnou úrodou, hladomorem a morovou epidemií šlo o opravdu tragické období naší historie. Stoupenci učení Mistra Jana Husa ale jako první na světě vybojovali dvojvěří, tedy svobodu vyznání, která je dnes ve většině zemí světa samozřejmostí.

Spustit audio