Vypěstovat sazenici jehličnanu dá dost práce. Své o tom vědí v lesní školce v Branticích

7. duben 2017

Než vyroste v lese strom určený k těžbě, trvá to dlouhé desítky let. Velmi důležitý je přitom vůbec první krok - vypěstování sazenic mladých stromků. Ty vyrůstají z vytříděných semen v lesní školce. Do té v Branticích u Krnova jsme zajeli na návštěvu.

Jana Burdová, genetička Semenářského závodu Lesů ČR veze ledničku, kterou vytáhla z terénního auta. Co v ní je? „Je v ní osivo borovice, které se bude teď na jaře ještě vysévat, aby na podzim už z ní byly semenáčky, které se budou vysazovat do lesa,“ vysvětluje.

Jsme v lesní školce Baroza a vezeme to školkaři panu Barnetovi. Patrik Barnet je majitelem lesní školky v Branticích.

„Toto je kontejner, který už je osetý vlastně semínky borovice lesní. Ty kontejnery se plní rašelinovým substrátem, potom přejíždějí na osevní část, kde se vlastně vysévá po zhruba dvou semínkách do každé buňky, ta je zasypávána perlitem a ukládá se na pěstební rám,“ ukazuje pan Barnet.

Stojíme v kryté hale, kde pracovníci lesní školky plní malé květináčky vedle sebe. A majitel firmy Patrik Barnet vysvětluje, jakým způsobem vlastně připravují sazenice veškerých dřevin, které se vysazují do lesa. Jak jehličnatých, tak listnatých.

„Teď jdeme do foliovníku, kam se dřeviny navážejí. Je to vlastně kvůli ranním přímrazkům v dubnu. Takže aby bylo klíčení pozvolné, naklíčí tady ve foliovníku.Po šesti, osmi týdnech se pak vyvážejí už na venkovní plochy, aby se plně otužily a rostly tak, jak rostou přírodě,“ říká školkař.

Pracovnice linky sázejí semínka borovice do multiplata

Lesní školka v Branticích využívá speciální skandinávskou technologii, která umožňuje napěstovat sadební materiál během jednoho vegetačního období, to znamená během jednoho roku.

50 milionů sazeniček ročně

„Sazenice se používají na plochy, které vzniknou po těžbě. Takže vždy, když se vytěží kousek lesa, tak musíme zase zajistit, aby tam do dvou let rostly nové stromečky. Potřeba sazenic je samozřejmě vysoká, Lesy ČR ročně potřebují zhruba 50 milionů sadebního materiálu,“ upozorňuje Zuzana Neznajová, ředitelka Semenářského závodu Lesů ČR.

Když to shrneme – od sběru šišek, respektive semen, po to sázení sazenic v lese, jak dlouho to trvá? „Ta doby může být relativně krátká. Když na podzim nebo v zimě seberu, tak na jaře toho roku už můžu vysévat a na podzim zalesňovat. Ale samozřejmě pokud chci větší sazenice nebo některé dřeviny, které déle rostou, jako je jedle, tak ta doba může být až pět roků,“ dodává Neznajová.

Poslední fáze - sazenice jehličnanů rostou pod širým nebem
autor: Michal Polášek
Spustit audio