Vzácné orchideje rostou i v Ostravě. Najdete je v parcích nebo na haldách

7. červen 2017

Na některých místech v Ostravě se začínají objevovat vzácné druhy orchidejí. Biologové například už několik let pozorují chráněnou rostlinu zvanou okrotice dlouholistá na haldě Ema ve Slezské Ostravě. Další zaznamenali na haldě Lučina v části Hranečník, nebo v areálu městské nemocnice. Tam se jedná o kruštík polabský.

S botaničkou z Přírodovědné fakulty Ostravské univerzity Šárkou Cimalovou hledáme orchideje v části parku Milady Horákové, který patří k městské nemocnici.

„Kruštík polabský se tady nachází v populaci několika desítek jedinců, a to v části parku, která je taková trošku odlehlá, méně často se tady kosí. Výskyt toho kruštíku je velice nečekaný, protože se jedná o druh, který má nejbližší známou lokalitu na koutských a zábřežských loukách poblíž Kravař. Uprostřed Ostravy bychom tento druh asi nečekali,“ vysvětluje botanička.

Jak vzácná tato rostlina je?

„Jedná se o druh, který aktuálně spadá do kategorie silně ohrožených druhů rostlin, a to zvláště chráněných druhů. Je zákonem chráněný. Původně se myslelo, že se jedná o endemita, čili rostlinu, která roste pouze v České republice a snad jen v Polabí, ale později se ukázalo, že má lokality i mimo Českou republiku a také tady u nás na Moravě,“ dodává Šárka Cimalová.

Vzácná orchidej - kruštík dlouholistý

Rostlina není vzhledově příliš nápadná. Je nazelenalá a poměrně drobná. „Takže nekouká prvoplánově z toho trávníku, kde ji jdeme hledat. Navíc s orchidejemi je trošičku komplikované. Jejich biologie je složitá a nemusejí se ve stejných lokalitách vyskytovat každoročně,“ upozorňuje.

Orchideje můžete v Ostravě najít také na haldě Emě. „Je to jedna z těch lokalit okrotice dlouholisté. Po roce 2000 byly objeveny takové dva trsy na vrcholku haldy Ema a ještě se dají najít místa na haldě Lučina. A potom vím ještě o jednom místě v Ostravě-Kunčicích a Třebovicích,“ prozrazuje botanička.

Kruštík polabský v parku u nemocnice aktuálně ohrožuje stavba dětského hřiště. Kvůli tomu se tady také kácely stromy.

Logo
autor: Petra Sasínová
Spustit audio