Z Hukvald přes rozhlas a Vídeň do Diecéze ostravsko-opavské. Sváteční setkání s Ondřejem Elblem

7. duben 2023

Ondřej Elbel je mluvčím Diecéze ostravsko-opavské. Tento rodák z Hukvald pracoval několik let i v zahraniční redakci Českého rozhlasu a pobýval ve Vídni. Teď se vrátil domů a v interview prozradí ledacos o sobě a taky pozve na akce spojené s největším církevním svátkem.

Spustit audio