Záminkou pro vypuknutí třicetileté války se stala druhá pražská defenestrace

22. listopad 2023

Třicetiletá válka byla krvavým náboženským a mocenským konfliktem, který se rozhořel v Evropě v raném novověku.

V roce 1618 se česká protestantská šlechta vzbouřila proti katolickému králi a římskému císaři Ferdinandovi II., který chtěl zrušit Rudolfův majestát – dokument císaře Rudolfa II., který zajišťoval v Čechách náboženskou svobodu.

Druhá pražská defenestrace, vykonaná 23. května 1618 se stala záminkou pro vypuknutí války. České země se proměnily v jedno z hlavních bojišť, kde se střetla katolická a protestantská část Evropy.

Válka skončila v roce 1648 podepsáním Vestfálského míru, který přinesl konec náboženských válek v Evropě. Výsledkem byla změna mocenského uspořádání, posílení Francie a Švédska jako dominantních států na kontinentu a ztráta vlivu Habsburské monarchie. České země byly hospodářsky i společensky výrazně poškozeny a následky tohoto konfliktu se projevovaly ještě dlouhé desítky let po jeho skončení.

Spustit audio