Ze zachráněné kaple nad Malou Morávkou je dnes muzeum

14. březen 2016
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Pohled na vnitřek kaple z kůru

Na kopci, který rozděluje Karlov a Malou Morávku v Jeseníkách, stojí lesní kaplička. Sloužila přes dvě století, po válce ale začala chátrat. Před úplným rozpadem ji zachránila aktivita Ivana a Igora Hornišerových, kteří ji začali opravovat a později v ní zřídili malé muzeum.

Původně dřevěná stavba sloužila od počátku soukromým duchovním potřebám rodiny Schilderů. Pár desítek let po výstavbě ale musela být dřevěná loď stržena a kaple byla postavena znovu, tentokrát už celá zděná. V této podobě se dochovala až do dnešních dnů.

Stala se oblíbeným poutním místem malomoráveckých občanů. A v době, kdy se přebudovával místní kostel, se zde sloužily i pravidelné mše. Nutno říct, že vyjít si tenkrát na mši byl i slušný sportovní výkon. Cesta ke kapličce totiž vede loukou a lesem a věřící museli zdolat nemalé převýšení.

Po roce 1945, tedy po odsunu původního německého obyvatelstva, začala kaple pozvolna chátrat. Své vykonali i vandalové, původní mobiliář byl rozkraden a z celé kaple zůstala v podstatě jen hrubá stavba.


Bohatý podnikatel z rodu Schilderů onemocněl natolik závažnou břišní chorobou, že se obával smrti. Slíbil, že když se uzdraví, vystaví na skále kapli ke slávě Boží. Zakrátko byl skutečně v pořádku. Na slib nezapomněl, a tak zhruba od roku 1690 stojí na kopci nad Malou Morávkou v Jeseníkách lesní kaplička.

Až v 80. letech vyburcoval její smutný stav místní patrioty pod vedením Ivana Hornišera. Kapli začali po malých krůčcích opravovat a dodnes se v podstatě pokračuje v renovaci. V roce 1994 se kaple proměnila v malé soukromé místní muzeum. Zasloužili se o to právě Ivan Hornišer se synem Igorem.

Navštívíte-li Kapličkový vrch a nahlédnete do kaple Nejsvětější trojice, můžete se prostřednictvím stálé expozice seznámit s historií Malé Morávky. A také obdivovat krásu původního kazetového stropu s vyobrazeními světců.

Muzeum Kapličkový vrch je otevřeno od května do října. Návštěvu si ale předem dohodněte na telefonním čísle 602 732 056 nebo prostřednictvím e-mailové adresy: muzejnik@seznam.cz.

Spustit audio