Železničáři nebudou modernizovat poddolovaný úsek koridoru u Karviné

30. duben 2018

Když se řekne železniční koridor, většina lidí si představí rychle jedoucí vlaky. Asi pětikilometrový úsek u Karviné se tomu ale hodně vymyká. Vlaky tam jezdí padesátkou a ještě několik let budou. Příčinou je těžba černého uhlí a vytrvalý pokles terénu.

Trať na poddolovaném úseku je víceméně rovná jako přímka, přesto se rychlík, který se blíží od Českého Těšína, pohybuje velmi pomalu. Dělníci tady uzavřeli železniční přejezd a na něm je dobře vidět, jak se terén propadá. Jedna ze tří traťových kolejí tu chybí, dělníci už ale stačili nasypat podkladový štěrk a z toho je vidět, že nová kolej povede asi o půl metru výše než dvě stávající.

„Lokalita, o které hovoříme, patří do těch skutečně exponovaných, kde probíhá aktivní a rozsáhlá těžba černého uhlí,“ vysvětluje mluvčí OKD Ivo Čelechovský.

Takzvané Sakmarovo údolí k romantické procházce moc neláká. Hlína je tady úplně černá, v ní snad jako jediné stromy rostou břízy a všude okolo jsou hromady hlušiny.

O tom, že se tady terén pohybuje, tak svědčí i sloupy trakčního vedení u trati. Některé z nich se mírně kácí na stranu.

„Tříkolejný úsek je tam proto, že jedna z těch kolejí je téměř vždy vyloučená, probíhají na ní sanační práce,“ říká Libor Tkáč, náměstek ředitele Správy železniční dopravní cesty Ostrava. „Spočívají zejména ve vyzvedání té koleje. Jsou místa, kde se jednorázově ta kolej zvedne i o metr,“ doplňuje.

Dělníci opravují jednu z kolejí

A to je i důvod, proč se úseku vyhnuli stavbaři, kteří teď zrychlují okolní koleje až na 160 kilometrů v hodině. Kvůli útlumu těžby v OKD železničáři se zrychlením trati ale počítají. Jenže podle Libora Tkáče nikdo neví, kdy se země přestane propadat. „Časový horizont po ukončení těžby může trvat i několik let,“ upozorňuje.

„V této lokalitě by měla být ukončena těžba jako poslední. Prozatím se hovoří o roku 2023,“ říká Ivo Čelechovský z OKD.

Nekončící opravy propadajících se kolejí firma železničářům platí z povinné rezervy na důlní škody.

autor: Michal Polášek
Spustit audio