Aktualności Radia Czeskiego v Ostrawie

1. červen 2018
Polská vlajka

Darina Krygiel - między paletą a mikrofonem.