Aktualności Radia Czeskiego v Ostrawie

26. červen 2018
Polská vlajka

Frestyn szkolny Trzynieckiej podstawówki im. Gustawa Przeczka w Trzyńcu Tarasie oraz rozmowa z Januszem Okrzesikiem nt. Solidarności polsko-czesko-słowackiej.