Aktualności Radia Czeskiego v Ostrawie

24. říjen 2018
Polská vlajka

"Z książką na walizkach" relacja z nieformalnego spotkania z polskimi autorkami litaratury młodzieżowej oraz o planach ZR "Błędowice".